Beslis nu mee over natuur, landschap en milieu in je buurt!

Op 1 juli 2022 gaat er een nieuwe wet in, waarin alles bij elkaar komt als het over onze leefomgeving gaat: de Omgevingswet. Regels over wonen, werken, landbouw, natuur, bouwen en luchtkwaliteit gaan veranderen. Waar komen nieuwe woningen, hoe hoog mag er gebouwd worden, waar gaan we energie opwekken, hoe beschermen we natuur en landschap? Maar gaat die nieuwe wet wel voordelig uitpakken voor de natuur? Maar gaat die nieuwe wet wel voordelig uitpakken voor de natuur?

Natuur minder beschermd

Toegegeven, als omwonende krijg je met de nieuwe Omgevingswet meer ruimte voor inbreng als het over je leefomgeving gaat. De nieuwe wet biedt in principe kansen om je omgeving te vergroenen. Maar de keerzijde is dat de bouwprocedures simpeler worden en dat gemeentes en provincies meer zelf kunnen bepalen. Dat kan slecht uitpakken, bijvoorbeeld als er geen bouwvergunningplicht meer wordt opgenomen in het omgevingsplan.
Arnold van Vliet van de Heimans en Thijssestichting en Jaap Dirkmaat van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap zijn er niet gerust op dat de natuur hier erg mee gebaat is. “In de nieuwe Omgevingswet bepaalt een projectontwikkelaar bijvoorbeeld zelf of het wel nodig is te onderzoeken of er beschermde plant- en diersoorten voorkomen in het terrein waar hij wil gaan bouwen”, legt Van Vliet uit.

Website SamenvooronzeLeefomgeving.nl

Op de website samenvooronzeleefomgeving.nl vind je uitgebreide informatie over de nieuwe wet, en wat jij kan doen. De Omgevingswet biedt kansen om invloed uit te oefenen op hoe groen en duurzaam jouw leefomgeving er uit komt te zien. En om zelf wat te doen tegen de achteruitgang van biodiversiteit en aan de klimaatcrisis. Grijp die kans!

De website Samenvooronzeleefomgeving  is een uiting van het samenwerkingsverband ‘Samen voor onze Leefomgeving – invloed via de Omgevingswet’. Hierin werken verschillende natuur- en milieuorganisaties samen met als doel: hun leden, donateurs en vrijwilligers informeren over de Omgevingswet en hen ondersteunen bij het invloed uitoefenen op hun leefomgeving via de Omgevingswet. De samenwerkingpartners willen hun achterban faciliteren om op lokaal niveau op te komen voor natuur- en milieubelangen en initiatieven te nemen om natuur- en milieuwaarden te verbeteren.

De samenwerkingspartners zijn: LandschappenNL, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederaties, IVN, SoortenNL, Natuur & Milieu, Milieudefensie en IPC Groene Ruimte. Landelijke organisaties (NGO’s met een vrijwilligersachterban) op het gebied van natuur, landschap en milieu kunnen zich bij ons samenwerkingsverband aansluiten.

Ga HIER naar de website en wordt ook actief voor jouw leefomgeving!

Bron: VroegeVogels, Samenvooronzeleefomgeving.nl