Act local, think global

logo_structuur2

Werken aan een milieuvriendelijke en duurzaam Rotterdam

Sinds 19 juni 2003 is het Rotterdams Milieucentrum (RMC) een zelfstandige organisatie in de rechtpersoonlijkheid van een stichting.  Voor 19 juni 2003 was het Milieucentrum 11 jaar een bureau of afdeling van de Natuur en Milieufederatie Zuid Holland.

De stichting Rotterdams Milieucentrum is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer: KvK 24349922
Het RSIN van de belastingdienst is: 812465428
De bestuurders van de stichting Rotterdams Milieucentrum zijn onbezoldigd en de medewerkers zijn via het Werkgeversinstituut Rotterdam in dienst conform de CAO-welzijn.
Het RMC is een ANBI toegelaten instelling (Algemeen nut beogende instellingen).

Het Rotterdams Milieucentrum is de zusterorganisatie van de grootstedelijke milieucentra inUtrecht, Amsterdam en Den Haag. Het RMC is aangesloten bij de Stichting Natuur en Milieu, en de Milieufederatie Zuid Holland. Rond de haven werkt het milieucentrum veel samen met deStichting De Noordzee.

Het doel van het Rotterdams Milieucentrum is om van Rotterdam een natuur – en milieuvriendelijke stad te maken. Een stad waar het goed, gezond en veilig wonen is!

e.mail: info@milieucentrum.rotterdam.nl
tel. 010 – 465 64 96
Postadres: Schiekade 189 (unit 302), 302 3013 BR Rotterdam
www.milieucentrum.rotterdam.nl