Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Nieuwe natuur of oude wijn in nieuwe zakken?

De Natuurlijk Rotterdam nodigt belangstellenden uit om 15 maart deel te nemen aan een excursie naar de Dordtse Biesbosch en Tongplaat. De Nieuwe Dordtse Biesbosch is, een waterrijk natuur- en recreatiegebied dat de Sliedrechtse en Dordtse delen verbindt en vormt samen met het Brabantse deel één groot natuurgebied. Het is een van de Strategische Groenprojecten in Nederland waarbij grote groengebieden met meerdere functies worden gerealiseerd vlakbij de stad. Een paar jaar geleden was dit landbouwgebied. Nu is het een natte verbinding met een veerkrachtig watersysteem. Waterrijke delen wisselen droge stukken af. Hierdoor ontstaat een gevarieerd gebied van grasland, moeras en water. Vanuit de Nieuwe Dordtse Biesbosch bereik je ook de Tongplaat, een ruig rietland met wilgenvloedbossen en veel vogels.

Wat kan je ervaren?

Hoe in de loop van de geschiedenis het landschap steeds opnieuw vorm krijgt.Welke vitale en verbindende rol water heeft voor het natuurgebied en de stad. Dit gebied is rijk aan vogels: zoals verschillende soorten eenden, futen (inclusief geoorde fuut en dodaars) en steltlopers. Op Tongplaat heb je ook kans zeearenden te zien, die er nestelen.

Wat is de zin en betekenis van deze activiteit?

We leren over het belang van samenwerken met de natuur inzake het aanpassen aan de klimaatverandering. We zien dat verschillende partijen andere belangen hebben. Door deze multidisciplinaire functies in samenhang te bekijken kunnen waardevolle oplossingen (win-win-win) ontstaan.

Praktische informatie

  • Dinsdag 15 maart.
  • De excursie start om 9:30 uur in Capelle en eindigt circa 13:00 uur.
  • Aanmelden is verplicht.
  • Stuur voor 10 maart een email aan natuurlijkrotterdam@knnv.nl waarna nadere informatie volgt.
  • De kosten zijn € 5,-; leden van de KNNV gratis.
  • De excursie wordt samen met de KNNV IJssel en Lek georganiseerd.

Wat is en doet de Natuurlijk Rotterdam

Natuurlijk Rotterdam is een actieve vereniging van natuurliefhebbers en -beschermers in Rotterdam en omgeving. Het werkgebied omvat de gemeenten Rotterdam, Barendracht, Albrandswaard en Ridderkerk. De doelen zijn natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Samen ontdekken, beleven en beschermen wij die natuur. Dat gaat via excursies, workshops, lezingen, adviezen aan de gemeente, particulieren en organisaties. Dit alles rond onderwerpen van de natuur in Rotterdam e.o.. De afdeling behoort bij het netwerk van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging waartoe circa 50 afdelingen in Nederland behoren.

maart 15 2022

Organisatoren

Natuurlijk Rotterdam
Email:
Website: Visit Organizer Website
KNNV IJsel en lek
Email:
Website: Visit Organizer Website