‘Tuin van de stad’ themawandeling R’dam Architectuurmaand in Trompenburg