Programma Nationale Groenweek 2020 van 12 oktober t/m 16 oktober

Ieder jaar vindt de Nationale Groendag plaats. De initiatiefnemers doen het dit jaar vanwege de coronamaatregelen anders: het wordt een Nationale Groenweek. Van 12 tot en met 16 oktober vindt er iedere dag een interactieve talkshow plaats met gasten aan het woord over het thema “Samen voor meer groen in de buurt”. Dagelijks zenden ze van 10.30 tot 11.30 uur via internet een talkshow uit onder leiding van Margot Ribberink, voormalig weervrouw en huidig Steenbreekambassadeur. Actuele onderwerpen en speerpunten van Stichting Steenbreek zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit, participatie en sociale cohesie komen aan bod.

Aanmelden

Belangstellenden voor de talkshows Nationale Groenweek kunnen zich HIER aanmelden. Deelname is gratis.

Programma

Maandag 12 oktober

Het veranderende klimaat, met extreme droogte én piekbuien vraagt om nieuwe oplossingen.

Samen zorgen voor water vasthouden waar het valt. Spelen op groene schoolpleinen en de creativiteit van kinderen aanwakkeren. Maar ook kansen benutten om met meer groen de leefbaarheid te vergroten met actieve betrokkenheid van burgers.

Elies Lemkes-Straver (gedeputeerde provincie Noord-Brabant), Johan van der Schoot (wethouder gemeente Oss) en Jan van Vucht (bewoner uit Geffen).

 

Dinsdag 13 oktober

Vital zones zijn gebieden waar mensen vitaal en gelukkig werken, wonen en leven in een gezonde omgeving.
Dat ontstaat niet vanzelf. De beweging van een ‘gewone’ organisatie naar een Vital Zone organisatie,
en van een ‘gewone’ wijk naar een vitale zone, vergt frisse perspectieven, veranderexpertise en
impactbeoordeling zodat je doet wat telt. Mensen worden onbewust en bewust beïnvloed door hun omgeving. Juist daarom moet gezondheid en duurzaamheid een gedeelde
verantwoordelijkheid zijn van inwoners, bedrijven en overheden. Maar hoe zorg je er dan voor dat
er een gezamenlijke visie ontstaat? En dat partijen niet naar elkaar wijzen of op elkaar gaan wachten?
Hoe draagt waterschap Aa en Maas bij aan deze beweging? Inspiratie, diepgang en acties op de
grootste uitdagingen van deze tijd gezond én duurzaam.
Marlies Kampschreur (programmaleider Vital Zone Instituut & innovator waterschap Aa en Maas) en
Annemieke Wiercx (bestuurslid Vital Zone Instituut)

Woensdag 14 oktober

De aanpak waarmee Rini Biemans – van huis uit arts – al 20 jaar de leefbaarheid in Rotterdamse wijken verbetert, noemt hij stadsgeneeskunde. Groenonderhoud moet een soort natuurbeheer worden. Stadsgeneeskunde is een praktische weg richting een solidaire en gezonde buitenruimte: groen, gezond en gezellig.
Rini Biemans (Rotterdamse “stadsdokter”)

Donderdag 15 oktober


Extreme hitte, droogte en regenval blijven ons herinneren aan de noodzaak van klimaatadaptatie. Voor een waterveilige en leefbare inrichting van ons land zijn talloze ingrepen nodig. Langs het water, in de steden en in het landelijk gebied. Dat raakt iedereen. Daarom doen partijen in het hele land mee met het nationaal Deltaprogramma. Landelijke en regionale overheden. Bedrijven en maatschappelijke organisaties. Omwonenden en boeren. Wetenschappers. Samen maken we het nationaal Deltaprogramma.
Peter Glas (deltacommissaris)

 

Vrijdag 16 oktober


Woningcorporaties hebben een verantwoordelijkheid 
en een voorbeeldfunctie om een bijdrage te leveren aan biodiversiteit en klimaatadaptatie.
Niet alleen de omgeving op orde maar ook het durven voeren van gesprekken hierover
met de huurder. Rob Bogaarts (BrabantWonen)

Wout Veldstra (voorzitter Stichting Steenbreek) sluit
de Nationale Groenweek af met een terugblik op 5 jaar Steenbreek in Nederland
en een kijk op Samen zorgen voor een groene, klimaatbestendige en gezonde leefomgeving.

 

Over Nationale Groenweek


Eigenlijk zou de Nationale Groendag op 15 oktober zijn in gemeente Oss. Gemiddeld komen er zo’n 350 mensen op af. De Groendag is bestemd voor professionals die werkzaam zijn in de publieke en private ruimte, met als doel kennis uit te wisselen en te netwerken. Gezien de coronamaatregelen van de overheid vindt de organisatie het niet verstandig om deze dag in de huidige vorm door te laten gaan vandaar deze gewijzigde opzet.

Initiatiefnemers
De Nationale Groenweek wordt georganiseerd door Stichting Steenbreek, dit jaar in samenwerking met gemeente Oss, provincie Noord-Brabant en waterschap Aa en Maas.