Verkiezingsdebat “Duurzaam Verkeer”

Het verkiezingsdebat Duurzaam Verkeer van Milieudefensie wordt 14 maart georganiseerd in LantarenVenster, Otto Reuchlinweg 996, Rotterdam van 19:00 – 22:00 uur. Aanmelden: Met als debatgasten: Co Engberts (PvdA), Leo de Kleijn (SP), Christel Monrooij (CU-SGP), Rene Segers-Hoogendoorn (CDA), Bas van Noppen (NIDA), Ruud van der Velden (PvdD) en Jeroen Postma (GroenLinks).

Op woensdag 21 maart is het weer zover: de gemeenteraadsverkiezingen. Dan kiezen we welke politieke partijen de komende vier jaar belangrijke beslissingen mogen nemen. Die zullen ook gaan over verkeer en luchtkwaliteit. Minder (vervuilende) auto’s?  Juist meer ruimte voor duurzaam verkeer zoals fietsen? Meer wandelen en schoon openbaar vervoer? Zo kunnen de steden gezonder, duurzamer en leefbaarder worden.

Tijdens het debat komen drie prikkelende stellingen aan bod over lokale verkeers- en luchtkwaliteitsproblemen. De stellingen worden ingeleid door bewoners, die met hun persoonlijke verhalen de urgentie laten zien. Vervolgens gaan lokale politieke partijen met elkaar in debat. De verkiezingsdebatten worden geleid door politicoloog/auteur Natasja van den Berg.