Verslag Paddentrek Natuurlijk Delfland-KNNV

Tijdens de afgelopen paddentrek zijn in Delfland en omgeving 8.537 amfibieën overgezet en 760 dode exemplaren aangetroffen. De campagne begon op 9 februari 2022 (2021: 22 februari) en eindigede op 1 april in Hoek van Holland tot 15 april in Delft op de Middelweg (in 2021 van 1 april tot 16 april). Ook in 2022 heeft Natuurlijk Delfland op 17 plekken padden overgezet, er waren twee nieuwe locaties. Op vier locaties zijn de padden geteld (gemonitoord).

Op de volgende gebieden waren tussen de 300 tot 400 paddenoverzetters actief:

Delfgauw, Delft Abtswoude, Delft Kerkpolder (monitor), Delft Kuyperweg, Delft Middelweg /aan het Verlaat, Delft Noordeindseweg, Delft Straatkolken Tanthof, Delft Tweemolentjeskade (nieuw), Delft vd Slootsingel, Hoek van Holland, Leidschenveen, Maasland Kon Julianaweg, Maasland Kortebuurt, Maassluis Zuidbuurt, Midden-Delfland – Den Hoorn (monitor), Nootdorp Hazepad, Nootdorp Veenweg, Rotterdam – Oude Bovendijk, Schiedam Noord (nieuw), Vlaardingen Watersportweg (monitor), Westland Monster (monitor) en Ypenburg.

Het steeds slechter met de padden in de gemeenten Delft, Westland en in de Rotterdamse deelgemeente Hoek van Holland. Zonder extra maatregelen lijkt de gewone pad zelfs binnenkort te verdwijnen in Hoek van Holland en in Monster. Op deze locaties kwamen er enkele jaren geleden nog vele duizenden padden voor en vele honderden salamanders en bruine kikkers. Dit jaar zijn op elk van deze locaties minder dan honderd padden overgezet. Kennelijk heeft het overzetten van padden niet kunnen voorkomen dat de pad daar aan het verdwijnen is. Dat zou kunnen komen door de steeds hoger wordende verkeersdruk en door het ongeschikt worden van het leefgebied door een verandering in het groenbeheer en woningbouw. Dit jaar zijn er veel meer salamanders en bruine kikkers gered uit Delftse straatkolken. Dat is opvallend omdat er in het hele Delfland de laatste jaren juist minder bruine kikkers en salamanders overgezet worden. Over het algemeen gaat het redelijk met de padden in ons hele gebied al zijn ze aan het verdwijnen in het Westland en Hoek van Holland. Het gaat op heel veel plaatsen in ons gebied niet zo goed met de salamanders en de bruine kikkers. Daar zien we al jaren een afname van de aantallen van circa 30% per jaar.

In 2021 zijn 5.492 amfibieën en 637 dieren door het verkeer dood gereden. Vorig jaar gold de avondklok waardoor de activiteiten van de helpers vroeg in de avond gestopt moest worden.

Wat is en doet Natuurlijk Delfland?

Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuuronderzoek, onze passie voor de natuur delen (natuureducatie)  en de natuur beschermen via excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt.

Het werkgebied omvat de gemeenten Westland, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk, Ypenburg-Leidschenveen (Den Haag), Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Ook beheert Natuurlijk Delfland het Melarium, het centrum voor natuur, bijen en kunst. Meer informatie is te vinden op de website: https://delfland.knnv.nl/.

 

De vereniging is een afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), een werkgroep van Duinbehoud en van de volgende landelijke soortenorganisaties de Zoogdiervereniging, Ravon, Floron en de Mycologische Vereniging.