Oervondstchecker Maasvlaktestrand

Iets ouds gevonden op het Maasvlaktestrand? Een bot, kies of prehistorisch werktuig? Gebruik dan het meldformulier op Oervondstchecker om je vondst door te geven. Elke melding wordt binnen enkele dagen bekeken door een expert. Een vondst krijgt een voorlopige determinatie en een (geschatte) tijdsbepaling. Door paleontologische en archeologische vondsten te melden, help je de wetenschap. Samen krijgen we een beter inzicht in de biodiversiteit uit het verleden en in de activiteiten van onze prehistorische voorouders.

Oervondstchecker

Ga naar de site om leuke vondsten te bekijken of om zelf een vondst te in te dienen.  Heb je nog niets gevonden? Ga dan binnenkort eens wandelen op de Maasvlakte, en wie weet vind jij ook iets bijzonders. Misschien vind je ook wel een haaientand, een mammoetwervel, of een misschien zelfs wel een prehistorisch werktuig! Ga hier naar de site: OERVONDSTCHECKER.NL

Wat is de Oervondstchecker?

Oervondstchecker is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam en sinds 2020 in beheer van Naturalis Biodiversity Center. Naturalis onderzoekt ook het leven in het verleden. Het is hiervoor belangrijk om zoveel mogelijk meldingen van oervondsten te verzamelen. Via Oervondstchecker kun je vondsten die je doet op het Maasvlaktestrand op een gemakkelijke manier doorgeven.

De mobiele versie van Oervondstchecker helpt je vondsten ter plaatse op het strand te melden. Zo wordt de vindplaats eenvoudig exact vastgelegd. De vindplaats is van groot belang omdat daarmee de oorspronkelijke locatie en de grondlaag herleid kunnen worden van jouw vondst in de Noordzeebodem. Zodoende vallen voor de wetenschap steeds meer puzzelstukjes op hun plek en kunnen bestaande theorieën worden bevestigd of nieuwe inzichten verworven.

Paleontologen en archeologen beoordelen naar beste weten jouw vondst voor zover een foto dit toelaat. Jouw melding en de expertgegevens worden opgeslagen in de database van Oervondstchecker, waardoor ze beschikbaar komen voor onderzoek.

Een vondst mag je, zolang je deze niet verkoopt, in principe in bezit houden. In Nederland geldt voor archeologische vondsten een meldplicht. Voor bijzondere vondsten kan nader onderzoek gewenst zijn of een bruikleenverzoek worden gedaan. In dat geval wordt contact gezocht met de vinder.

Meer weten over Nederland in de Oertijd? Kijk dan op de website
www.geologievannederland.nl.