Nieuw in Rotterdam: VerbindGroen010, Groene Kansen op de Kaart!

De groene initiatieven woekeren welig door Rotterdam! Op honderden plekken in de stad maken burgers de stad groener, socialer en klimaatbestendiger. Ze verbinden mensen, verbinden buurten en verbinden de stadsnatuur.  Waar mensen samen aan de slag gaan met de groene omgeving is het resultaat vaak ecologischer, aantrekkelijker en klimaatbestendiger dan het standaard stadsgroen. Maar het is nog veel meer: sociaal, verbindend, vernieuwend, educatief, gezond en voedend. Het collectief beheerde stadsgroen heeft een ruimtelijke én een sociale waarde. Deze zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar.  Alles bij elkaar bieden de groene plekken een gouden kans voor Rotterdam. Maar om die kans te grijpen, moet je hem wel zien liggen. Daarom heeft VerbindGroen010 een groene kansenkaart ontwikkeld. Hierop staan honderden plekken waar mensen samen actief zijn in het groen.

Groene Kansenkaart

VerbindGroen010 vind het belangrijk dat alle plekken waar mensen samen actief zijn voor het groen op de kaart staan. Zodat ze elkaar makkelijker kunnen vinden. Zodat de gemeente en andere overheden hen beter kunnen zien. Zodat ze samen leren waar de groene kansen voor de stad voor het oprapen liggen. En waar nog niet.

 • Waarom deze kaart? Waarom nu?
  De afgelopen 10, 15 jaar hebben heel veel Rotterdammers het initiatief genomen om hun leefomgeving te vergroenen. In die tijd is enorm veel ervaring en kennis opgedaan en is verbinding met het bredere buurtnetwerk gelegd. Initiatieven zijn gaan samenwerken om nog meer kansen voor de stad te scheppen. De gemeente heeft soms moeite die kansen te zien en te grijpen. Deze kaart kan daarbij helpen.
 • De stad verdicht
  Er komen (en moeten) meer huizen in de stad. Dat gaat soms ten koste van het groen. Door slim samenwerken tussen bewoners, planners en bouwers kan de meerwaarde van sociaal beheerd groen vaak prima samengaan met huizenbouw. Maar dan moet je elkaar wel kennen en kunnen vinden. Deze kaart kan daarbij helpen.
 • Gezondheid
  De positieve effecten van groen op de gezondheid zijn inmiddels onweerlegbaar. Groene plekken in de stad dragen bij aan preventie. Niet alleen door kansen voor wandelen, bewegen en spelen te scheppen, vooral ook door warmte, verbinding en zingeving te bieden aan Rotterdammers die zich tijdelijk of al wat langer wat wankel voelen staan. Deze waarde wordt vaak over het hoofd gezien. Deze kaart kan daar hopelijk verandering in brengen.
 • Klimaat en ecologie
  Rotterdam krijgt steeds meer water en hitte te verwerken. De groene plekken in de stad brengen verkoeling, bieden ruimte voor waterberging en zijn de stapstenen waarlangs dieren en planten zich door de stad bewegen. Onder druk van de klimaatverandering moeten we snel slimmer nadenken over de groen-blauwe structuren van de stad. De kaart laat zien wat er al is en wat nog ontbreekt.
 • Zien en gezien worden
  De gemeente wil wijkgericht gaan werken. Wijkraden sleutelen aan wijkvisies. Toch is het vaak moeilijk om een groene initiatieven voor het voetlicht te brengen. In beheer en planning is vaak sprake van miscommunicatie. Deze kaart kan daar verlichting in brengen.
 • Nieuwe vormen van samenwerken
  De kaart kan bijdragen aan discussie en inzicht. Lokale, fijnmazige kennis en ervaring die de groene initiatieven hebben opgebouwd, kan de aanpak van de grote, stadsbrede problemen en kansen vergemakkelijken. Cocreatie en samenwerken zit de groene initiatieven in het bloed. De kaart laat zien waar die kennis beschikbaar is.
 • Inspiratie
  De kaart nodigt jou en iedereen uit om te gluren bij de buren, een wandeling uit te stippelen of een onontdekt stuk Rotterdam te bezoeken. Doe je mee? Groen Verbindt 010!

Wie zijn VerbindGroen010:

De website VerbindGroen010 is ontstaan als een samenwerking tussen De Groene Connectie en Coöperatie Tussentuin en is nu met genoegen verbonden aan Vereniging Groen010. Ze zochten naar een methode om groene en sociale verbindingen stadsbreed in kaart te brengen en om de altijd beperkte kennis die in onze hoofden zat, breder te delen. Maar samen weet Verbindgroen010 meer. Ben jij ook een groene verbinder in 010? Kunnen mensen contact met jou opnemen om het groen in jouw buurt of stadsdeel verder te brengen. Dan hoort jouw profiel ook op de website. Ga HIER naar de website om je aan te melden en te bekijken wat er allemaal al is.