Hommelhulp Nederland

Het gaat slecht met de Nederlandse hommels. Ze zijn nog sterker dan andere bijen achteruitgegaan, een kwart van de soorten is zelfs uitgestorven in Nederland. Om vooral hommels, maar ook andere bijen, te helpen werd in 2017 een grootschalig project gestart: Hommelhulp Nederland. Het doel van het project was om de kennis over deze soortgroep te vergroten en te delen. In november 2021 werd het project afgerond. De Nederlandse hommels hebben hulp nodig! Tijdens het vierjarige project HommelHulp werden burgers en vakmensen hiervan overtuigd. De opgedane kennis en ervaring bieden aanknopingspunten voor eenieder die hommels wil helpen. Hommels worden nu landelijk gemonitord in een meetnet, een mijlpaal voor deze pluizige bijen!

Onderzoek

Om hommels en andere bijen beter te kunnen beschermen, werd binnen het project ook veel onderzoek gedaan. Zo werden voor de bedreigde grashommel, heidehommel en zandhommel de verspreiding en behoeftes onderzocht, waardoor gerichte maatregelen voor die soorten konden worden genomen. Voor de zandhommel werd zelfs een beschermingsplan gemaakt. Onderzoek werd verder gedaan naar onder andere de waarde van graslanden voor hommelsde taxonomie van de aardhommel-groep en bijen op dijken.

Bekijk online presentaties over Hommelonderzoek

Om kennisuitwisseling tussen bijenonderzoekers te stimuleren, werd in februari 2021 een internationaal hommelsymposium georganiseerd. Honderden mensen uit de hele wereld bekeken de digitale lezingen over hommelonderzoek. De presentaties zijn opgenomen en kunnen hier bekeken worden op de site van EIS.

Lees het gehele artikel van Nature Today HIER verder.

 

 

Bron : Nature Today  Tekst: Linde Slikboer, EIS Kenniscentrum Insecten