Het ‘internet’ in de bodem

Wist je dat in het park en bos er een soort ‘internet’ onder je voeten zit? Bomen gaan met hun wortels op zoek naar voedingsstoffen. In een gezonde bodem zie je veel bodemleven, zoals mollen, regenwormen, springstaarten en schimmeldraden. Schimmels zijn de ‘wortels’ van paddenstoelen. Zijn zijn lang en vertakt. Al die fijne schimmeldraden in de bodem vormen met elkaar een schimmelnetwerk. Dit (mycorrihza) schimmelnetwerk zorgt voor communicatie tussen bomen en transport van voedingstoffen.

Stadsbomen hebben weinig schimmels

Wist je dat stadsbomen die in de verharding staan soms maar met 2 of 3 van deze schimmelsoorten kunnen samenwerken? In bosgrond kunnen bomen met minstens 20 schimmelsoorten samenwerken.

Lees HIER het gehele artikel van Natuurlijk Rotterdam .

 

Natuurlijk Rotterdam

Natuurlijk Rotterdam is een afdeling van de KNNV, de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Het werkgebied van Natuurlijk Rotterdam omvat de gemeenten Rotterdam, Albrandswaard, Barendrecht en Ridderkerk. Door middel van excursies, workshops, lezingen, inventarisaties, adviezen aan de gemeente, bewoners en organisaties rond onderwerpen van de natuur in Rotterdam pogen ze kennis te delen,te vermeerderen, belangstelling en liefde voor de natuur te kweken, en dragen ze bij aan landschaps- en natuurbescherming.

Je kan lid worden. Dat kan HIER.