Geef Bijenlandschap-papier een vliegende start met je bestelling

Bijenlandschap zorgt voor een bijvriendelijke omgeving, in èn met Zuid-Hollandse gemeenten, bewoners, bedrijven en andere organisaties. Het heeft effect: na drie jaar is het aantal bijensoorten in de regio met 34% toegenomen. Bloemrijke bermen voor bijen worden een paar keer per kaar gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd om de bermen te verschralen. De verwerking van dit maaisel tot compost is een behoorlijke kostenpost voor bermbeheerders. Daarom heeeft het Bijenlandschap gezocht naar een verwerking van maaisel die wat kan opleveren. Dat heeft wat opgeleverd: Bijenlandschap-papier.

Duurzaam en lokaal geproduceerd papier

In samenwerking met Drukkerij Holland is Groene Cirkel Bijenlandschap gaan onderzoeken of het bloemrijke maaisel uit de bijvriendelijke bermen hergebruikt kan worden als grondstof in papier.Drukkerij Holland heeft in samenwerking met gemeente Zoeterwoude gezorgd voor een voorraad bloemrijk maaisel van de Nieuwe Weg te Zoeterwoude. Met dit maaisel zijn maaltesten gedaan en de uitkomst is veelbelovend. Het maaisel is lekker luchtig en relatief snel vrij droog, waardoor het goed verwerkbaar is. Op korte termijn worden bij de papierfabriek de eerste papiermonsters gemaakt met het gewenste percentage maaisel. Alle voorbereidingen zijn gedaan om de eerste batch te maken van het Bijenlandschappapier!

Een vliegende start voor het Bijenlandschappapier

Om de eerste batch papier en de voorinvestering van Drukkerij Holland mogelijk te maken is er een voorinschrijving van minstens 20.000 euro nodig. Met de 42 partners van het Bijenlandschap moet het mogelijk zijn om dit voor elkaar te krijgen.  Het bedrag dat u investeert in de productie van het Bijenlandschappapier wordt omgezet in een tegoed om drukwerk of papier voor eigen gebruik te bestellen.

Kijk hier voor alle mogelijkheden en aanmelding voor een proefpakket:

Bijenlandschappapier – Drukkerij Holland

Het papier heeft een mooie merknaam gekregen:

 

Waarom is Bijenlandschappapier uniek?

  • CO2 reductie door logistiek: productie van het papier vindt plaats in Nederland, de oorsprong van de grondstoffen is voor het grootste deel Nederland en een kleiner deel de Benelux.
  • CO2 reductie door hergebruik reststroom: het bloemrijke maaisel houdt de opgeslagen CO2 vast bij gebruik in het papier, wordt het maaisel afgevoerd en gecomposteerd, dan komt de CO2 weer vrij.
  • Transparantie: weten waar je papier / drukwerk vandaan komt
  • Circulair: Het circulaire model is rond als de bron (het Bijenlandschap) verbonden is met de levering van drukproducties aan de partners van het Bijenlandschap
  • Door de hoge opdikking van het papier kan er in veel gevallen worden gekozen voor een lager gramgewicht van het papier. Dit heeft een positief effect op bijvoorbeeld de portokosten.

 

Lees HIER verder over Drukkerij Holland en lees HIER verder over Bijenlandschap