Bomenstichting film: De stad als Bos

Om de stad leefbaar te houden hebben we veel en grote bomen nodig. Ze verkoelen de omgeving, vangen fijnstof af en slaan CO2 op. Daarnaast geven bomen sfeer en dragen ze bij aan de gezondheid van de mens en de biodiversiteit. Belangrijk is dat bomen in de stad voldoende WATER hebben. Alleen dan kunnen ze de stad laten functioneren als een bos.

De film De stad als bos  gemaakt door de Bomenstichting laat zien wat wij kunnen doen nu we steeds vaker te maken hebben met hittegolven en stortbuien.  Bekijk hieronder deze korte informatieve film over bomen in de stad:

De bomenstichting

De Bomenstichting bevordert de zorg en aandacht voor bomen in de stad en op het platteland. De Bomenstichting wil bomen de ruimte geven en ze behoeden voor ondoordachte acties. Bomen zijn geen wegwerpproducten, ze geven zuurstof, schoonheid en schaduw. Bomen zijn onmisbaar als het gaat om waterbeheer, verkoeling van de stad, klimaat, opname CO2, een prettige leefomgeving enz. Veel mensen voelen zich betrokken bij bomen, bomen kennen een andere tijdsdimensie dan wij. Ze betekenen voor veel mensen ook emotie en geborgenheid.

Werkterrein

Je kan bij de Bomenstichting terecht met vragen over dreigende (onnodige) kap, ziekte van bomen, onderhoud van monumentale bomen, geschillen over bomen, enz. Ze geven ondersteuning en advies aan particulieren en gemeenten. Zij kunnen daarbij rekenen op de inzet van 190 contactpersonen, verspreid over het hele land. Voor professioneel advies verwijzen we naar de boomspecialisten op hun website en anderen uit ons netwerk. De Bomenstichting beheert het Landelijk Register van Monumentale Bomen. Voor het onderhoud van deze bomen is het mogelijk subsidie te ontvangen.

De bomenridders Rotterdam

Stichting De Bomenridders strijdt voor het behoud van bomen en ander groen. Hun doel is het in stand houden van het groene leefmilieu in de gemeente Rotterdam en omgeving. Ook behartigen zij de belangen van bewoners die het groen in hun woonomgeving willen beschermen. Daarnaast willen zij graag de mentaliteit van mensen naar bomen toe veranderen, evenals de manier van denken van stedenbouwkundigen, (landschaps)architecten, bestuurders en beleidsmedewerkers. Kortom: De Bomenridders willen meer ‘boombewustzijn’ creëren.

Je kan HIER naar de website, of volg ze op via hun Social Media om op de hoogte te blijven.